Juridische informatie Juridische informatie

Juridische informatie

Come to Paris

Adres: 30 Cr Albert 1er, 75008 Paris
Telefoonnummer: +33 148-740-510
E-mailadres: [email protected]
Aanmaakdatum: 1999
Rechtsvorm: SAS with a capital of 477.406 Euros
RCS Paris: 531 208 494
Verzekering voor beroepsaansprakelijkheid: HISCOX
Editor: Jordan PEREZ
Hosting: OVH, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix – 08 20 69 87 65

Conform het gestelde in de Franse wet no.78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, dossiers en burgerlijke vrijheden, is de automatische verwerking van persoonsgegeven zoals plaatsvindt als je deze website gebruikt, in overeenstemming met de vereisten, te vinden onder nummer 1429694 van het CNIL, de Franse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens.

Elke reproductie of uitoefening, geheel of gedeeltelijk, van een van deze rechten is zonder uitdrukkelijke toestemming van Come to Paris verboden en te beoordelen als een overtreding, strafbaar op grond van de artikelen L.335-2 en verder, van de Franse wetgeving op het gebied van Intellectueel Eigendom.